Internship Programme

 • Summer Internship Programme

  Accepting Applicants Now
 • สิ่งที่จะได้รับ

  • ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในแกลอรี่ ทั้งในการทำ Cataloguing art กระบวนการติดตั้งงานศิลปะ การนำเสนองานศิลปะ และการจัดเตรียมสินค้าเพื่อส่ง 

  • ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการลูกค้า ตั้งแต่มารยาทขั้นพื้นฐาน การแต่งกายให้เหมาะสมกับ
   แกลอรี่ รวมไปถึงการเสิร์ฟไวน์ที่จัดอยู่ใน special event ของทางแกลอรี่

  • ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแบ่งประเภทงานศิลปะ การแบ่งศิลปะตามยุคสมัย และงานศิลปะผ่านมุมมองของตลาดศิลปะ 

  • ได้เรียนรู้และเข้าใจในบทบาทของแกลอรี่ในโลกของศิลปะ


  คุณสมบัติ

  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งในการพูดและการเขียน

  • มีความสนใจในศิลปะ

  • กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ทุกสาขาวิชา


  รายละเอียด

  • ระยะการฝึกงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 1 สิงหาคม 2566

  • ทำงานตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.


  สถานที่ฝึกงาน: West Eden Gallery

  สามารถเดินทางโดย BTS(อโศก) และ MRT(สุขุมวิท) ได้